Over ons

Reuma Patiënten Vereniging “De Baronie” is op 18 juni 2014 opgericht met als doel: Het verbeteren van de fysieke en mentale conditie van personen met reumatische aandoeningen.

De vereniging beoogt dit doel te bereiken door:

  • Het organiseren van oefentherapie in groepsverband, zowel in de sportzaal als in het zwembad met extra verwarmd water.
  • Het bevorderen van lotgenotencontact.
  • Het verzamelen en doorgeven van informatie en voorlichting.
  • Het organiseren van andere, door leden gewenste, activiteiten die aan het  bereiken van de doelstellingen kunnen bijdragen en niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
  • Het samenwerken met andere organisaties wanneer dit voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk is.

De vereniging kent drie beweeggroepen die elke zaterdag oefenen;

  • De Bechterew-oefengroep en
  • twee Hydrotherapiegroepen voor reumapatiënten.

De voorlichting en informatie gaat  voornamelijk via de website o.a. door een nieuwsbrief, die in principe elk kwartaal verschijnt. De vereniging wordt ondersteund door ReumaNederland te Amsterdam.