Founding fathers

Vereniging RPV "De Baronie" is ontstaan op initiatief van een “doorstartgroep” van 5 leden van de Bechterew-oefengroep van de RPV “Breda e.o.” toen het bestuur van die vereniging aan de ledenvergadering het plan voorlegde om de R.P.V. “Breda e.o.” op te heffen.
Dat besluit werd inderdaad genomen waardoor er een einde dreigde te komen aan het voortbestaan van de Bechterew-oefengroep als één van de beweeggroepen. En dat terwijl de Bechterewgroep in december feestelijk het 25-jarig bestaan had gevierd! Al vrij snel ontstond het idee van een vereniging bestaande uit drie beweeggroepen die elke zaterdag zouden oefenen, dus samen met twee hydrotherapiegroepen voor reumapatiënten. Dit idee werd aan alle betrokkenen voorgelegd en spontaan aanvaard, zodat de doorstartgroep met die optie aan de slag is gegaan. Er is intensief gewerkt, hoofdzakelijk achter de schermen, maar ook zichtbaar tijdens de bijeenkomsten van het groepje op de zaterdagochtenden ná het oefenen in het revalidatiecentrum.
Zo is er een ledenadministratie ingericht, een huishoudelijk reglement opgesteld, allerlei formulieren ontworpen, een website ingericht, veel contacten gelegd met instanties en andere reumaverenigingen e.d.. Ook zijn er statuten opgesteld die op 18 juni 2014 van kracht zijn geworden.
Tot de zomervakantie in de maand juli oefenden wij nog voor rekening en onder verantwoordelijkheid van RPV "Breda e.o.”, maar op 6 september 2014 ná de zomerstop ging RPV “De Baronie” écht van start. De tussenliggende tijd zou de doorstartgroep (het nieuwe bestuur) nog benutten om alles af te ronden. Denk daarbij aan het contract met revalidatiecentrum “Revant”, de af te sluiten verzekeringen en abonnementen, maar ook de ondersteuning van ReumaNederland enzovoort.
Het nieuwe bestuur dat voortkwam uit de doorstartgroep, voorzitter Sjaak Kortleven, secretaris Rien Anthonissen en penningmeester Toon Jaspers heette alle "nieuwe" leden van harte welkom bij RPV “De Baronie”! Zij stelden zich als volgt voor:

De akte van oprichting, welke destijds is opgesteld, lees je hier: